خدمات بیمه

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی زمستان 1402

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان 1402 نظام پزشکی شروع شد.
باتوجه به جمعیت 350 هزار نفری جامعه پزشکی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها که بیش از یک میلیون نفر می باشند هر ساله سازمان نظام پزشکی به منظور ارائه خدمت بیمه درمان تکمیلی با حداقل قیمت و با کیفیت مناسب به اعضای محترم نظام پزشکی اقدام به عقد قرارداد جمعی با بیمه گر می نماید. جهت اطلاع از مبلغ حق بیمه و سطح ارائه خدمت روی دکمه زیر کلیک نمایید.

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان یکی از خدمات صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به شمار می آید. شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر از طریق

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان 1402

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان 1402 نظام پزشکی شروع شد.
باتوجه به جمعیت 350 هزار نفری جامعه پزشکی و خانواده و افراد تحت تکفل آنها که بیش از یک میلیون نفر می باشند هر ساله سازمان نظام پزشکی به منظور ارائه خدمت بیمه درمان تکمیلی با حداقل قیمت و با کیفیت مناسب به اعضای محترم نظام پزشکی اقدام به عقد قرارداد جمعی با بیمه گر می نماید. جهت اطلاع از مبلغ حق بیمه و سطح ارائه خدمت روی دکمه زیر کلیک نمایید.

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی دوره زمستان1401

جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ روی دکمه زیر کلیک نمایید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی دوره تابستان 1401

جهت ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ روی دکمه زیر کلیک نمایید ثبت نام بیمه درمان تکمیلی تابستان ۱۴۰۲ ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ