تماس با ما

شما می توانید برای ارتباط با صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به آدرس ما مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق تلفن های تماس زیر با بخش مربوطه ارتباط بگیرید. همچنین با تکمیل فرم زیر پیام خود را به ما برسانید.

آدرس: خیابان یوسف آباد، خیابان 64 (صادق آئینه وند)، پلاک 10

You can contact the Cooperation and Welfare Fund of the Medical System Organization at the following
address: Iran, Tehran, Yusef Abad Street, 64th Street (Sadegh Ayinehvand), No. 10. 
 
Additionally, you can reach out to the relevant department through the following contact numbers or by completing the form below to send your message.
 
The Cooperation and Welfare Fund of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran operates in accordance with Article 14 of Article 3 and Part 2 of Article 5, subsection B of the Law on the Formation of the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran, approved by the Islamic Consultative Assembly on October 20, 1996, and subsection “Sh” of Article 3 of the Law on the Medical System Organization of the Islamic Republic of Iran, approved by the Islamic Consultative Assembly on October 16, 2004, and the approved statute of September 1, 2003. The purpose of the Cooperation and Welfare Fund of the Medical System Organization is to provide assistance in resolving welfare and financial problems for professionals in the medical field with low income and suffered losses.


Services Services provided by the Cooperation and Welfare Fund of the Medical System Organization include:– Assistance in resolving medical professionals’ issues- Providing facilities and loans- Welfare services- Insurance services- Supplying personal protective equipment- Employment services through “Ibn Sina” job placement- Tourism services

تلفن های تماس

بیمه تامین اجتماعی:

02184138150

خسارات بیمه تکمیلی

02184138159

خسارات بیمه تکمیلی

02184138147

02184138156

بیمه مسئولیت و اتومبیل
(ثالث و بدنه) :

02184138161

تجهیزات دفاع شخصی:

02184138154

همکاری با ما

نام(الزامی)