کاریابی ابن سینا

کاریابی ابن سینا افتتاح شد

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی ایران اولین و بزرگترین موسسه کاریابی حوزه سلامت را بروزرسانی کرده است. دانش‌آموختگان و اعضای محترم سازمان نظام پزشکی می‌توانند با مراجعه به پرتال ibnsina.irimcs.ir رزومه خود را بارگذاری کرده و فرصت‌های شغلی مرتبط با تخصص و مهارت خود را دریافت کنند. صاحبان و مدیران مراکز بهداشتی و درمانی نیز می‌توانند با جستجو در بانک جامع رزومه‌های ثبت شده، افراد متخصص مورد نیاز خود را جذب کنند.