قبل
بعدی

صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی​

ثبت نام بیمه تکمیلی شروع شد

ثبت نام بیمه درمان تکمیلی جامعه محترم پزشکی از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ آغاز شد.

توجه فرمایید بنابر درخواست های پزشکان محترم این بار از بیمه ایران استفاده می‌شود.

خدمات صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی
ثبت نام بیمه تکمیلی پزشکان
بیمه درمان تکمیلی یکی از خدمات ارائه شده توسط صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی است که پزشکان می توانند از مزایای آن بهرمند شوند. ثبت نام بیمه تکمیلی در هر سال در دو نوبت میسر است که پیش از آغاز ثبت نام اطلاع رسانی خواهد شد.

دریافت شناسه پرداخت

دریافت شناسه پرداخت