پرداخت وام تا سقف

0 میلیارد ریال
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان
“هر کدام به تنهایی”  می توانند نسبت به دريافت
وام به مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال اقدام نمايند.

شما با استفاده از این محاسبه گر می توانید پس از آشنایی با انواع وام با انتخاب نوع وام مورد نظر خود و وارد نمودن مبلغ سپرده گذاری و تعداد ماه های سپرده گذاری، عدد تسهیلات دریافتی و تعداد اقساط بازپرداخت خود را ملاحظه بفرمایید.

کارمزد %3

مبلغ وام 2.5 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %4

مبلغ وام 2 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %4

مبلغ وام 1.8 برابر سپرده

تعداد اقساط 3 برابر مدت سپرده گذاری

کارمزد %5

مبلغ وام 1 برابر سپرده

تعداد اقساط 2 برابر مدت سپرده گذاری منهای 2

کارمزد %4

مبلغ وام %80 سپرده

تعداد اقساط 3 برابر مدت سپرده گذاری منهای 4

درصورت داشتن هرگونه سوالی ، ما مشتاقانه منتظر صدای گرمتان هستیم 🙂

خیابان کارگر شمالی، خیابان فرشی مقدم، پلاک 119، طبقه اول