وام زمرد

وام زمرد

پرداخت وام تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل :

 هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان هر کدام به تنهایی  ،مي توانند نسبت به دريافت 5 فقره وام به مبلغ 200,000,000 ريال جمعاً به مبلغ 1،000،000،000 ريال اقدام نمايند .)

مبلغ سپرده گذاری پس از پرداخت  50درصد مبلغ اقساط وام دریافتی به متقاضی استرداد می گردد و حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط  2x-1    =x) مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200،000،000 ریال  وام  با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست  مبلغ 100.000.000 ریال  را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

100.000.000× 2 = 200.000.00 مبلغ وام

=  2x-1    تعداد اقساط

ماه  17 1=– (9 ×2 ) = تعداد اقساط 

* با پرداخت 50%اقساط مبلغ سپرده به وام گیرنده استرداد می گردد

ریال  .10,000,000 = 50% ×200,000,000مبلغ اندوخته
ریال  8,000,000 = % 200,000,000×4کارمزد يكسال  

ريال  208,000,000- 8,000,000=200,000,000 خالص پرداخت وام

 مواردی در خصوص وام طرح زمرد

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام طرح زمرد می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام با پرداخت 50درصد ازاقساط به وام گیرنده استرداد می گردد.

 -2 میزان کارمزد وام های طرح زمرد اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4%ساليانه می باشد.

 -3 میزان وام درخواستی معادل  2 مبلغ سپرده گذاری

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح زمرد را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.

فرمول = x)   2x-1 مدت سپرده گذاری به ماه)

-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها