وام عادی

پرداخت وام عادي تا سقف 1،000،000،000 ریال به  شرح ذيل :

هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان هر کدام به تنهایی  مي توانند نسبت به دريافت 5 فقره وام به مبلغ 200,000,000 ريال جمعاً به مبلغ 1،000،000،000 ريال اقدام نمايند.

 با شرایط سپرده گذاری و مسدود ماندن 40% مبلغ وام از سپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 3% ساليانه به میزان2/5برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط x) 2x  =مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست  مبلغ 80,000,000 ریال  را به مدت9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.

80.000.000× 2/5= 200.000.000 مبلغ وام

=  2x    تعداد اقساط
ماه  18 = (9 ×2 ) = تعداد اقساط
ریال  80.000.000 = 40% ×200.000.000مبلغ اندوخته
ریال   6.000.000 =3% 200.000.000×کارمزد يكسال
ريال 200.000.000  =6.000.000-  206.000.000 خالص پرداخت

مواردی در خصوص وام عادی

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام عادی می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام تا پایان پرداخت اقساط مسدود می گردد و مبلغ اندوخته آنان پس از پایان اقساط قابل برداشت می باشد.

 -2 
میزان کارمزد وام عادی اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 3% ساليانه می باشد.

 -3 
میزان وام درخواستی معادل 2/5 برابر مبلغ سپرده گذاری

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام عادی را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. 

فرمول   = x)     2xمدت سپرده گذاری به ماه (

-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها