ثبت نام بیمه درمان تکمیلی خادمان سلامت

سامانه ثبت نام بیمه خادمان سلامت همانطورکه می دانید استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی برای کارگاه هایی امکان پذیر است که دارای حداقل ۵۰ نفر پرسنل هستند. اما با…

طرح بیمه تکمیلی خادمان سلامت

https://irimcs.ir/wp-content/uploads/2022/06/20220601_111750Edit.mp4 طرح بیمه خادمان سلامت از جدیدترین خدمات صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی به شمار می آید که به منظور عرضه خدمـات بـیمه تـکمیلی، در اختیار ارائه دهندگان…

وام عادی

پرداخت وام عادي تا سقف 5،000،000،000 ریال به  شرح ذيل : هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی”  مي توانند نسبت به دريافت…

وام زمرد

پرداخت وام تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل :  هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی”  ،مي توانند نسبت به دريافت 5…

وام نور

پرداخت وام تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل :  (هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی”  مي توانند نسبت به دريافت 5 …

وام طلائی

پرداخت وام طلايي تا سقف 5،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد : هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی”  مي توانند نسبت…