وام نوین

پرداخت وام نوين تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان هر کدام به تنهایی  مي توانند نسبت به دريافت 5 فقره وام به مبلغ 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 1،000،000،000 ريال اقدام نمايند

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام حداکثر تا سقف 200،000،000ريال معادل 80%مبلغ سپرده گذاري با کارمزد 4 % ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط  =x) 3x-4 مدت سپرده گذاری(
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200,000,000 ريال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 250,000,000 ريال را به مدت 7ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.


= 3x-4تعداد اقساط
ماه   (7 ×3 ) – 4= 17 تعداد اقساط
=200,000,000×4%=8,000,000کارمزد يكسال ریال
ريال 208,000,000 – 8,000,000=200,000,000   = خالص پرداختی

250,000,000    = مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام

=450,000,000 =200,000,000+250,000,000 مبلغ برگشت سپرده  همزمان با پرداخت وام

مواردی در خصوص وام نوين

1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام نوين می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد

خواهدگردید.

2-میزان کارمزد وام های نوين اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% می باشد

مبلغ سپرده گذاری 80% 3- میزان وام درخواستی معادل

 حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست و شش ماه می باشد-4

 
5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی  صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

 6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام نوين رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها