وام طلائی

پرداخت وام طلايي تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل مي باشد :
هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان هر کدام به تنهایی  مي توانند نسبت به دريافت 5 فقره وام به مبلغ 200,000,000 ريال تا سقف 1،000،000،000 ريال اقدام نمايند .)

با سپرده گذاری وعودت سپرده در هنگام دریافت وام تا سقف  200,000,000ریال برابر میزان سپرده با کارمزد 5% ساليانه حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با تعداد اقساط =x)  2x-2مدت سپرده گذاری(
به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت مبلغ 200,000,000 ريال وام با بازپرداخت 16 ماهه باشد می بایست مبلغ 200,000,000 ريال را به مدت  9ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید.


= 2x-2 تعداد اقساط
ماه   (9 ×2 ) – 2= 16 تعداد اقساط                

ریال  5%=10,000,000  ×  200,000,000 کارمزد يكسال  

ريال  210,000,000 – 10,000,000= 200,000,000 خالص پرداخت وام  ريال  200,000,000+200,000,000=400,000,000مبلغ كل پرداختي وام وسپرده                                                                                 


مواردی در خصوص وام طلائی

1- اعضاءمحترمی که اقدام به دریافت وام طلایی می نمایند مبلغ سپرده گذاری آنان همزمان با پرداخت وام مسترد

خواهدگردید.

2-میزان کارمزد وام های طلایی  2- اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 5% می باشد


مبلغ سپرده گذاری 3- میزان وام درخواستی معادل

 حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه و حداکثر بیست وشش ماه می باشد-4

 
5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد. امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب

 در هر ماه استخراج می گردد

 6-واحد وام سازمان با ارائه فرمولی خاص (به شرح ذیل)تعداد اقساط باز پرداخت وام طلایی رادراختیاروام گیرندگان قرار داده وخوددرتعیین اقساط هیچ گونه دخالتی ندارد
 

= 2x-2          تعداد اقساط

 

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها