وام نور

پرداخت وام تا سقف 1،000،000،000 ريال به شرح ذيل :

 (هر يك از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان هر کدام به تنهایی  مي توانند نسبت به دريافت 5  فقره وام به مبلغ 200.000.000 ريال جمعاً به مبلغ 1،000،000،000 ريال اقدام نمايند .)

 با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال براي هر وام با کارمزد 4% ساليانه به میزان 8/1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط3x  =x) مدت سپرده گذاری به ماه (

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال  وام  با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست  مبلغ 111.200.000 ریال  را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

111,200,000 × 1/8 ~ 200,000,000 مبلغ وام

 =  3x    تعداد اقساط
ماه18  = (6 ×3 ) = تعداد اقساط

  =70,000,000 35% ×200,000,000مبلغ اندوخته
8,000,00 = % 200.000.000×4کارمزد يكسال

ريال 200,000,000  =  8,000,000208,000,000 خالص پرداخت وام

=41,200,000مبلغ برگشت سپرده همزمان با پرداخت وام 

  ريال 241,200,000 41,200,000= 200,000,000+ مبلغ كل (پرداخت وام وسپرده)

مواردی در خصوص وام طرح نور

 -1 اعضای  محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند 35% مبلغ وام از سپرده ی  آنها مسدود می ماند ، مابقی به همراه وام به آنها عودت داده خواهد شد.


 -2 میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% ساليانه می باشد.

 -3 
میزان وام درخواستی معادل 8/1  برابر مبلغ سپرده گذاری

 -4 واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.  

  فرمول = x)   3x مدت سپرده گذاری به ماه  (                                
-5 در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6-حداقل مدت سپرده گذاري شش ماه وحداكثر بيست وشش ماه مي باشد.

guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها