نتایج در این بخش نمایش داده می شود

نمایندگی‌های استانی

واحدهای استانی وام صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور
نمایندگی‌های استانی

واحدهای استانی وام صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی کشور


در راستای رفاه حال اعضای محترم سازمان و تسهیل در ارایه ی خدمات ، در پاره ای از مراکز استان ها و شـــهرهای بزرگ ، یک نماینده…