نتایج در این بخش نمایش داده می شود

ورزشی

اخبار

مجموعه ورزشی اکسیژن برای پزشکان


پیرو تفاهم نامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی با مجموعه های ورزشی اکسیژن اعضای محترم سازمان با ارائه کارت نظام پزشکی می‌توانند از تخفیف های…

مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب
اخبار

مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب برای پزشکان


اعضای محترم سازمان نظام پزشکی می توانند با ارائه کارت نظام پزشکی از خدمات مجموعه فرهنگی ورزشی نگین غرب (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) با احتساب تخفیفات…