نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تجهیزات دفاع شخصی

تجهیزات دفاع شخصی
آموزش

آغاز ثبت نام جهت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به جامعه پزشکی کشور


ثبت نام جهت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی  به جامعه پزشکی کشور از امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه آغاز و برای متقاضیان امکان پذیر است. در این میان…

اخبار

واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به پزشکان


به اطلاع اعضاء محترم نظام پزشکی سراسر کشور می رساند که صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی جهت تامین رفاه حال اعضاء، اقدام به عقد قرارداد…