نتایج در این بخش نمایش داده می شود

تسهیلات بانکی

تسهیلات خرید مطب و تجهیزات پزشکی بانک ملت
اخبار

تسهیلات خرید مطب و تجهیزات پزشکی بانک ملت


پیرو مکاتبات و مذاکرات انجام شده توسط صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی و بانک ملت شعبه دانشگاه تهران جامعه محترم سازمان نظام پزشکی می توانند…

تسهیلات خرید مطب و تجهیزات پزشکی بانک صادرات
اخبار

تسهیلات خرید مطب و تجهیزات پزشکی بانک صادرات


پیرو تفاهم نامه صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام پزشکی و شرکت واسپاری (لیزینگ) سپهر صادرات جامعه محترم پزشکی می توانند از اعطای تسهیلات به شرح زیر…