نتایج در این بخش نمایش داده می شود

آموزش

تجهیزات دفاع شخصی
آموزش

آغاز ثبت نام جهت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی به جامعه پزشکی کشور


ثبت نام جهت واگذاری تجهیزات دفاع شخصی  به جامعه پزشکی کشور از امروز چهارشنبه 7 خرداد ماه آغاز و برای متقاضیان امکان پذیر است. در این میان…