نتایج در این بخش نمایش داده می شود

وام نور

وام نور

هر یک از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی” می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام به مبلغ 200.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ریال اقدام نمایند .

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل

با سپرده گذاری و مسدود ماندن 35% مبلغ وام ازسپرده تا پایان اقساط حداکثر تا سقف 200،000،000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% سالیانه به میزان 8/1 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط 3x (x=مدت سپرده گذاری)

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 18 ماهه باشد می بایست مبلغ 111.200.000 ریال را به مدت 6 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

111.200.000 ×1/8 ~ 200،000،000 مبلغ وام

تعداد اقساط =3x
ماه  18  =(6 ×3 ) تعداد اقساط
ریال 7,000,000 =200،000،000×35% = مبلغ اندوخته
8,000,000 = %200،000،000×4کارمزد یکسال
ریال 200،000،000= 8,000,000 – 208,000,000 = خالص پرداختی

41,200,000 = مبلغ برگشت سپرده همزمان باپرداخت وام = ریال 241,200,00041,200,000 +200,000,000 مبلغ کل( پرداخت وام وسپرده )

مواردی در خصوص وام طرح نور

1- اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح نور می نمایند 35% مبلغ وام از سپرده ی آنها مسدود می ماند ، مابقی به همراه وام به آنها عودت داده خواهد شد.

2- میزان کارمزد وام های طرح نور اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4% سالیانه می باشد .

3- میزان وام درخواستی معادل 1/8 برابر مبلغ سپرده گذاری

4- واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح نور را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد.

فرمول=x) 3x مدت سپرده گذاری به ماه (

5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6- حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه وحداکثر بیست وشش ماه می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *