نتایج در این بخش نمایش داده می شود

وام زمرد

وام زمرد

هر یک از اعضاء محترم سازمان و خانواده درجه یکشان “هر کدام به تنهایی” ،می توانند نسبت به دریافت سه فقره وام یه مبلغ 200.000.000 ریال جمعاً به مبلغ 600.000.000 ریال اقدام نمایند .

پرداخت وام تا سقف 600.000.000 ریال به شرح ذیل :

مبلغ سپرده گذاری پس از پرداخت 50درصد مبلغ اقساط وام دریافتی به متقاضی استرداد می گردد و حداکثر تا سقف 200.000.000 ریال برای هر وام با کارمزد 4% سالیانه به میزان 2 برابر مبلغ سپرده حداقل 6 ماه پس از آغاز سپرده گذاری با فرمول اقساط=2x-1 (x=مدت سپرده گذاری)

به طور مثال چنانچه فردی مایل به دریافت 200.000.000 ریال وام با بازپرداخت 17 ماهه باشد می بایست مبلغ 100.000.000 ریال را به مدت 9 ماه در صندوق واحد وام به شرح ذیل سپرده گذاری نماید

100.000.000×2= 200.000.00 مبلغ وام

تعداد اقساط =2x-1
ماه  17  =1 – (9 ×2 ) تعداد اقساط
* با پرداخت 50%اقساط مبلغ سپرده به وام گیرنده استرداد می گردد

ریال .10,000,000 = 50% ×200.000.000مبلغ اندوخته
ریال 200،000،000= 8,000,000 – 208,000,000 = خالص پرداختی

مواردی در خصوص وام طرح زمرد

1- اعضای محترمی که اقدام به دریافت وام طرح زمرد می نمایند مبلغ اندوخته آنان پس از دریافت وام با پرداخت 50درصد ازاقساط به وام گیرنده استرداد می گردد.

2- میزان کارمزد وام های طرح زمرد اعطایی واحد وام سازمان ضرورتاً 4%سالیانه می باشد .

3- میزان وام درخواستی معادل 2 برابر مبلغ سپرده گذاری

4- واحد وام سازمان با ارائه فرمول خاص به شرح زیر تعداد اقساط بازپرداخت وام طرح زمرد را در اختیار وام گیرندگان قرار داده و خود در تعیین اقساط هیچگونه دخالتی ندارد. فرمول=x) 2x-1 مدت سپرده گذاری به ماه (

5- در صورتی که میزان سپرده طی چند مرحله واریز گردد امتیاز حاصله از جمع حداقل موجودی صاحب حساب در هر ماه استخراج می گردد.

6- حداقل مدت سپرده گذاری شش ماه وحداکثر بیست وشش ماه می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *